Pearl Dental Clinic

Pearl Dental Clinic คลินิกทันตกรรมรากฟันเทียมเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นและโดดเด่นในการทำทันตกรรมรากฟันเทียม มีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง พร้อมให้บริการทันตกรรมทั่วไปและชำนาญการให้บริการ 3 รายการหลัก

รากเทียม Implant
จัดฟันใส Invisalign
เคลือบฟันมุก Veneer

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการที่เป็นกันเองและความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ จะช่วยให้คนไข้เกิดความเข้าใจของปัญหารวมถึงรายละเอียดของการรักษาซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมาได้ดียิ่งขึ้น

คลินิกทันตกรรมของเราคิดค่าบริการรักษาในราคาที่เป็นกันเองและให้ความสำคัญกับระบบการฆ่าเชื้ออย่างดีที่สุด ซึ่งทุกครั้งที่มารับการรักษาทันตกรรมกับเรานั้นคนไข้จะได้รับการบริการที่ดีและปลอดภัยขั้นสูงสุด

Pearl Dental Clinic เราเชื่อมั่นว่าฟันนั้นเปรียบดั่งไข่มุกแท้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล หากเปรียบกันแล้ว “ฟัน” ก็เป็นสิ่งที่มีค่าจากธรรมชาติที่เราควรดูแลรักษาให้อยู่คู่กับเราอย่างสวยงาม โดยมีเป้าหมายหลัก คือ

“สร้างรอยยิ้มที่สวยงาม ด้วยความจริงใจและเป็นมืออาชีพ”

โปรโมชั่น

บริการของเรา

โทร 094-6150009

^